Àmbits de treball
Acers i materials d'obra

ACERS:

  • Característiques geomètriques.
  • Característiques mecàniques.
  • Control de malles electrosoldades.

MATERIALS D'OBRA:

  • Assaigs peces ceràmiques.
  • Assaigs peces de formigó.
  • Morters per a obra.

Pol. Ind. "Camí dels Frares", C/ C, Parc. 22 Nau 1 - 25190 Lleida - Tel. 973 24 76 14 info@iceccontrol.com