Àmbits de treball
Altres
 • Proves de pressió i estanquitat canonades.
 • Proves de pressió i estanquitat col·lectors.
 • Proves estanquitat cobertes.
 • Proves estanquitat finestres.
 • Control instal·lacions edificis:
  • Baixa tensió.
  • Fontaneria.
  • Calefacció.
  • Climatització.
  • Protecció d’incendi.
  • Ventilació.
 • Estructura metàl·lica:
  • Líquids penetrants.
  • Gammagrafíes.
  • Ultrasons.
  • Partícules magnètiques.
  • Gruix, adherència pintura.
 • Assaig fusta:
  • Flexió - compressió.
  • Duresa.
  • Humitat.....
 • Assaig làmines polietilè, (assaigs de camp i de laboratori)
Pol. Ind. "Camí dels Frares", C/ C, Parc. 22 Nau 1 - 25190 Lleida - Tel. 973 24 76 14 info@iceccontrol.com