Declaracions

DECLARACIONS RESPONSABLES LABORATORI

Laboratori d′Assaigs amb Declaracions Responsables presentades a la Generalitat de Catalunya segons les condicions establertes pel Reial decret 410/2010, de 31 de març (en aplicació de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, i de la llei 25/2009, de 22 de desembre).

L′abast d′actuació inclòs a les diferents Declaracions Responsables està inscrit al registre General del Codi Tècnic de l′Edificació i es pot consultar a www.gencat.cat i www.codigotecnico.org

Les diferents declaracions responsables presentades pel laboratori fins a la data son les següents:

1.- Declaració responsable amb data 22-07-2010 Descarregar
2.- Declaració responsable amb data 01-10-2010 Descarregar
3.- Declaració responsable amb data 01-12-2010 Descarregar
4.- Declaració responsable amb data 19-05-2011 Descarregar
5.- Declaració responsable amb data 16-06-2011 Descarregar
6.- Declaració responsable amb data 26-10-2011 Descarregar
7.- Declaració responsable amb data 10-02-2012 Descarregar
8.- Declaració responsable amb data 15-06-2012 Descarregar
Pol. Ind. "Camí dels Frares", C/ C, Parc. 22 Nau 1 - 25190 Lleida - Tel. 973 24 76 14 - fax. 973 24 76 90 info@iceccontrol.com