Declaracions

DECLARACIONS RESPONSABLES LABORATORI

Laboratori d′Assaigs amb Declaracions Responsables presentades a la Generalitat de Catalunya segons les condicions establertes pel Reial decret 410/2010, de 31 de març (en aplicació de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, i de la llei 25/2009, de 22 de desembre).

L′abast d′actuació inclòs a les diferents Declaracions Responsables està inscrit al registre General del Codi Tècnic de l′Edificació i es pot consultar a www.gencat.cat i www.codigotecnico.org

Les diferents declaracions responsables presentades pel laboratori fins a la data son les següents:

01.- Declaració responsable L0600066 amb data 22-07-2010
02.- Declaració responsable L0600099 amb data 01-10-2010
03.- Declaració responsable L0600117 amb data 01-12-2010
04.- Declaració responsable L0600287 amb data 07-07-2016
05.- Declaració responsable L0600293 amb data 18-01-2017
06.- Declaració responsable L0600294 amb data 20-02-2017
07.- Declaració responsable L0600298 amb data 19-04-2017
08.- Declaració responsable L0600305 amb data 21-06-2017
09.- Declaració responsable L0600329 amb data 06-09-2018
10.- Declaració responsable L0600332 amb data 20-12-2018
11.- Declaració responsable L0600338 amb data 06-09-2019
12.- Declaració responsable L0600372 amb data 23-02-2021

Podeu consultar el contingut de les Declaracions Responsables presentades per ICEC by Geoplanning a l′adreça

www.gencat.cat Declaracions responsables dels laboratoris de control de qualitat

Pol. Ind. "Camí dels Frares", C/ C, Parc. 22 Nau 1 - 25190 Lleida - Tel. 973 24 76 14 info@iceccontrol.com