Àmbits de treball
Ponts i altres estructures, Barreres de seguretat, Marques vials

PONTS I ALTRES ESTRUCTURES:

  • Assaigs de formigó.
  • Acer.
  • Proves de càrrega.

BARRERES DE SEGURETAT:

  • Assaig resistència del terreny a l’empenta.
  • Galvanitzat, adherència i gruix.

MARQUES VIALS:

  • Dotació pintures.
  • Microesferes.

Pol. Ind. "Camí dels Frares", C/ C, Parc. 22 Nau 1 - 25190 Lleida - Tel. 973 24 76 14 info@iceccontrol.com